Bestill rens og tømming av oljetank

Fossil oljefyring gir store klimagassutslipp. Fra 1. januar 2020 blir det derfor forbudt å bruke fossil fyringsolje til oppvarming i Norge.

Dermed må alle som har oljefyringsanlegg i dag, bytte ut dette med andre, fornybare energikilder.

I dette arbeidet er det svært viktig å huske at en sanering av oljefyringsanlegget også omfatter tømming, rensing og fjerning av selve oljetanken. Denne ligger gjerne godt begravd i hagen eller under huset, og blir ofte glemt. Det kan koste deg dyrt.

Nedgravde oljetanker har en levetid på cirka 30 år, og det er huseierens ansvar å føre tilsyn med tanken, og å sikre at det ikke oppstår lekkasje. Det er også huseierens ansvar å sanere den på en miljømessig forsvarlig måte når den tas ut av drift.

Franzefoss er behjelpelig med å tømme, rense og fjerne oljetanken på en trygg og miljømessig god måte.